Zalo
Facebook

Lưu trữ thẻ: mạch khuếch đại

Tổng hợp các mạch điện cơ bản trong laptop

Mạch điện tử đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Ngày hôm...

Chia sẻ về mạch logic, mạch khuếch đại và mạch nguồn xung

Ngày hôm nay, Huấn luyện viên Trương Văn Ngọc – Huấn luyện viên cao cấp...

Cơ bản: Mạch khuyếch đại trong laptop

1 – Mạch khuếch đại 1.1 – Khái niệm về mạch khuếch đại . Mạch...

Phương pháp kiểm tra một tầng mạch khuếch đại

1.1 – Trong các mạch khuyếch đại ( chế độ A ) thì phân cực...

Phân tích mạch khuếch đại âm thanh cơ bản dùng BJT

Tên mạch : Khuếch đại âm tần sử dụng Transistor lưỡng hạt (BJT). Tác dụng linh...

Mạch khuếch đại tuyến tính trong laptop

Mạch khuếch đại tuyến tính trong laptop so sánh có kết cấu 2 lối vào...