Zalo
Facebook

Lưu trữ Danh mục: Khóa học lập trình

Khóa học lập trình di động Flutter cho IOS – Android

Học phí: Chỉ 3.500.000 VNĐ. Thời gian học: 14 buổi. Huấn luyện viên: Lê Văn...

Khóa học lập trình Arduino Scratch cho trẻ em

Học phí: Chỉ 3.850.000 VNĐ. Thời gian học: 13 buổi. Huấn luyện viên: Lê Văn...

Khóa học lập trình Java nâng cao

Học phí: Chỉ 3.800.000 VNĐ. Thời gian học: 15 buổi. Huấn luyện viên: Lê Văn...

Khóa học lập trình Java căn bản

Học phí: Chỉ 3.800.000 VNĐ. Thời gian học: 15 buổi. Huấn luyện viên: Lê Văn...