WINDOWS ISO

Bộ cài windows

OFFICE

Bộ cài Office 2003 – 2019

DRIVER

Tổng hợp các bộ Driver

MACOS

Phần mềm & Bộ cài MacOS

ADOBE

Adobe CS6 – CC 2021

TOOLS

Kích hoạt bản quyền & Tiện ích

APPS

Phần mềm tổng hợp

TEST

Soft kiểm tra linh kiện

BOOT

Phần mềm tạo USB Boot