Microsoft thay đổi tính năng Cortana trong Windows 10

Microsoft thay đổi tính năng Cortana trong Windows 10

Cortana trong Windows 10 đang nhận được một số thay đổi. Cortana mới sẽ nhấn mạnh các tính năng năng suất như giúp quản lý lịch trình của bạn, thêm các mục công việc hoặc gửi email.
Microsoft thay đổi […]

Xem thêm

Top
HOTLINE: 0981 223 001
Zalo
Zalo