Zalo
Facebook

Lưu trữ thẻ: Cortana

Microsoft gỡ bỏ Cortana ra khỏi cửa hàng ứng dụng Android và iOS

Microsoft đã chính thức dừng phát hành công cụ trợ lý ảo của mình trên...

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ cho Cortana trên Windows 10

Cortana là trợ lý ảo thông minh được thiết lập trên Windows. Trợ lý ảo...

Microsoft thay đổi tính năng Cortana trong Windows 10

Cortana trong Windows 10 đang nhận được một số thay đổi. Cortana mới sẽ nhấn...