Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ cho Cotana trên Windows 10

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ cho Cotana trên Windows 10

Cortana là trợ lý ảo thông minh được thiết lập trên Windows. Trợ lý ảo này có chức năng tương tự như Siri trên iOS hay Google Now trên Android. Với Cortana, bạn có thể thực hiện các công việc bằng giọng nói mà không cần sử dụng đến […]

Xem thêm
Microsoft thay đổi tính năng Cortana trong Windows 10

Microsoft thay đổi tính năng Cortana trong Windows 10

Cortana trong Windows 10 đang nhận được một số thay đổi. Cortana mới sẽ nhấn mạnh các tính năng năng suất như giúp quản lý lịch trình của bạn, thêm các mục công việc hoặc gửi email.
Microsoft thay đổi tính năng Cortana trong Windows 10
Cortana là trợ lý ảo […]

Xem thêm

Top
HOTLINE: 0981 223 001
Zalo
Zalo