Nguồn cấp sau trong laptop

Nguồn cấp sau trong laptop

Nguồn cấp sau trong laptop
Các khối nguồn cấp sau chỉ có sau khi khởi động máy , như vây nó yêu cầu chip I/O , chip cầu nam và ROM_BIOS đã hoạt động , nguồn cấp sau bao gồm […]

Xem thêm

Top
HOTLINE: 0981 223 001
Zalo
Zalo