Mainboard: Mạch cấp nguồn CPU

Mainboard: Mạch cấp nguồn CPU

Mainboard: Mạch cấp nguồn CPU
1. Thành phần mạch:
Nguồn cấp 12V đầu 4 pin
IC giao động
Vcc=12V cấp cho IC giao động
Lệnh EN/VTT cấp cho IC giao động.
Các IC driver
Các Mosfet công suất
Các cuộn dây (xung quanh CPU, đặc trưng để […]

Xem thêm

Top
HOTLINE: 0981 223 001
Zalo
Zalo