Zalo
Facebook

Lưu trữ thẻ: không mở được file

Phương pháp khắc phục tình trạng không mở được File .exe, .bat, .lnk…

Ai cũng biết “kẻ thù không đội trời chung” của máy tính chính là Virus....