Zalo
Facebook

Lưu trữ thẻ: cuộn cảm

Cuộn cảm âm tần là gì? Ứng dụng của cuộn cảm âm tần

Cuộn cảm là một linh kiện điện tử thụ động được sử dụng trong mạch....

Tổng hợp kiến thức về cuộn cảm – Điện tử căn bản

Khi nói đến điện tử căn bản thì không thể không nhắc tới cuộn cảm....

Cơ bản về cuộn cảm

Cuộn cảm gồm một số vòng dây quấn lại thành nhiều vòng, dây quấn được...

Cuộn cảm 1: Cấu tạo và các đại lượng đặc trưng

1. Khái niệm Cuộn cảm là một linh kiện điện tử thụ động, thường dùng...