Zalo
Facebook

Lưu trữ thẻ: chân cắm nguồn

Laptop sạc không vào, hướng dẫn hàn chân cắm nguồn laptop

Khách hàng tới gặp kỹ thuật trong tình trạng máy tính laptop bị cắm sạc...