Zalo
Facebook

Lưu trữ thẻ: cắm loa vào máy tính không nghe được

Hướng dẫn khắc phục lỗi cắm loa vào máy tính không nghe được

Máy tính của bạn vẫn nghe được âm thanh bình thường thông qua loa laptop...