Thiết bị Nạp Rom Xeltek Super Pro 5000 Programmer

Tư vấn ngay!
  • Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật
SuperPro 5000 Universal IC Chip Device Programmer “Thuộc Series hàng cao cấp”
Đầy đủ CO & Tem “Certificate of Original – Chứng nhận XX hàng hóa” Đơn Giá
Specifications:
. High Speed Economy Universal Device Programmer; USB 2.0 SL01: 29.998.000
. Supported: > 88115 Number of Devices & 310 Manufacturers. SL02: 28.980.000
USB Interfaced Ultra-Fast 144pin Stand-Alone Universal Programmer SL05: 28.698.000
. Built-in Processor: ARM7 RISC MCU, Windows Support: XP & Vista. SL10: 28.398.000
. RoHS & CE Compliance: Yes, Socket Adapter Compatibility: CX. Bảo hành: 12TH
Ultra-Fast Programming Speed: Verifies 64 Mb NOR Flash memory in 11.3 seconds.
Sản phẩm cao cấp chuyên dụng, dùng tốt cho nhiều ngành nghề kỹ thuật khác nhau.
Bình luận
Top
HOTLINE: 0981 223 001