• Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật
Máy Nạp rom Xeltek SuperPro 610P “Xeltek SuperPro 610P Universal Chip Programmer”
Đầy đủ CO & Tem “Certificate of Original – Chứng nhận XX hàng hóa” Đơn Giá
Specifications: “Nên mua hàng có chứng nhận xuất xứ hàng hóa” Liên Hệ
High Speed Economy Universal Device Programmer; USB 2.0 B.Hành: 03TH
. ARM9 32 Bit MCU + Linux ultra-fast algorithm processing engine. Đơn Giá
. Programming speed up to 30% faster than SuperPro500P. Liên Hệ
. Programs devices with Vcc low as 1.2V. Built-in 48 universal pin driver B.Hành: 12TH
. Number of Devices Supported > 32033 IC & 219 number of manufactory support
Thoải máy cho máy tính, Đặc biệt phù hợp cho việc nạp IC cho MyTV (Set Top Box)
Bình luận

Top
HOTLINE: 0981 223 001
Zalo
Zalo