Thiếc hàn thanh 60/40-Sn/Pb Hiệu Tiger

Tư vấn ngay!
  • Mô tả

Mô tả

  • Thiếc hàn thanh 60/40: Mã TG-1974THCC6337-1000 Đơn Giá
    . Specification: Các thành phần gồm: 398.000Đ/1kg
    . Thiếc: 60%; Chì: 8%; Đồng: 7%;   Hỗn hợp khác: 25% Trọng lượng
    . Thiếc hàn có chì định lượng thấp, nhiệt độ nóng chảy 100oC 1kg/1 thanh
    Chất lượng được, dùng cho thợ hàn công nghiệp như téc, bình …
Bình luận
Top
HOTLINE: 0981 223 001