Thiếc hàn không chì hiệu Kester “made in Japan”: TG-1974THKC17

Tư vấn ngay!
  • Mô tả

Mô tả

Kester Flux Cored Wired: Kester TG-1974THKC17 Đơn Giá
. Specification: Các thành phần gồm: Liên Hệ
. Thiếc:62%; (Ag)-Bạc:3%; (Cu)-Đồng:7%;   hỗn hợp nhựa thông:28% Trọng lượng
. Tiêu chuẩn RoHS: Restriction of Certain Hazardous Substances 15gram/ống
Được chia nhỏ từ cuộn thiếc xịn không chì Kester Soldering Wire (1kg), Hàng nhật xịn
Bình luận
Top
HOTLINE: 0981 223 001