• Mô tả

Mô tả

Chủng loại thiết bị & thông số kỹ thuật Đơn Giá
Qwin 0.45mm Leadfree Soldering Ball “original product” Liên Hệ
Balls Alloy: Sn 63 / Pb 37 —- SGS Tested and Certified Hàng chính hãng
Size: 0.45mm; Quantity: 250.000pcs/bottle; Netweight: 122gram. Có chứng nhận XX
Bộ chì bi đủ cho Lap & PC: 0.3; 0.35; 0.4; 0.45; 0.5; 0.55; 0.6; 0.76mm (cần Vat + 10%)
Bình luận