Thiếc hàn không chì Hàn Quốc LFC7-107-TG700

Tư vấn ngay!
  • Mô tả

Mô tả

  • Korean LFC7-107 Flux Cored Wired: Korean LFC-TG107700 Đơn Giá
    . Specification: Dia: 0.8mm; RMA: 2.0%; Tin (Sn): 98.2%; Flux: 1.8%. 568.000Đ/cuộn
    . Silver (Ag): 0.3%; Copper (Cu): 0.7%; CI (Flux): < 0.1%. Trọng lượng
    . Expansion:  > 75%; TM: 217-225oC; (tiêu chuẩn chất lượng Japan) 500gram/cuộn
    Được chia nhỏ từ cuộn thiếc xịn không chì LFC7-107 Soldering Wire (1kg), chất lượng số 1
Bình luận
Top
HOTLINE: 0981 223 001