OWON MSO7102T Digital Oscilloscope – 100Mhz

  • Mô tả

Mô tả

OWON Digital OSCILLOSCOPE MSO7102T: 100Mhz. SL01: Liên Hệ
1. 100Mhz Bandwidth; 2. 1GS/S Real-Sample Rate. SL02: Liên Hệ
3. 10M Points Record Length; 4. 7.8inch color LCD (800×600) SL03: Liên Hệ
5. Autoscale function; 6. Display Grid: 10div, Horizontal: 15div SL04: Liên Hệ
7. Waveform Storage: 15 waveforms. 8. Battery (optional). SL05: Liên Hệ
9. Size: 340mm x 155mm x 70mm (L*H*W); 10. Netweight: 1.8kg SL10: Liên Hệ
Bình luận

Top
HOTLINE: 0981 223 001
Zalo
Zalo