Phản ứng chì xả

Tư vấn ngay!
  • Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật
Hợp chất phản ứng chì xả: SL01: 99.800Đ
Công dụng: Nhấc gỡ IC ra khỏi các bảng mạch điện tử SL10: 89.800Đ
có chất liệu là nhựa. (chấm mỏ hàn lên hợp chất trước khi hàn) SL40: 79.800Đ
Công dụng: bắt buộc phải dùng hợp chất này khi gỡ IC trên nhựa > 50: 79.800Đ
Bình luận
Top
HOTLINE: 0981 223 001