PCI-E PCIE Express 8X 4X Slot Tester Checker card

Tư vấn ngay!
  • Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật
Mô tả chi tiết chủng loại thiết bị hàng hóa Đơn Giá Bảo hành
PCI-E 4X; 8X Slot Tester card 298.000Đ 01 tháng
Product Description: Khách lấy Vat vui lòng + 10%
PCI-E 8X 4X slot tester can diagnose the open circuit or short circuit of motherboard PCI-E slot quickly. Instead of manual testing, it can find the error easily without knowing the resistance value.
Bình luận
Top
HOTLINE: 0981 223 001