• Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật
Mô tả chi tiết chủng loại thiết bị hàng hóa Đơn Giá Bảo hành
AGP Slot Test Card Liên Hệ 01 tháng
User Guide : Khách lấy Vat vui lòng + 10%
1. Connect a 12V DC power supply to the PCI-E slot tester, and plug to the PCI-E slot of the motherboard.
2. Press the on/off switch of the tester, and all the lights on the tester will be on. If some lights are off, please check whether the foot of south bridge is open circuit or short circuit, or the isolate capacity is damaged.
Bình luận

Top
HOTLINE: 0981 223 001
Zalo
Zalo