• Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật
Bộ lưới làm chân chipset loại lưới rời. SL01: Liên Hệ
Thông số: Inox mờ, kích thước 10cm x 10cm SL19: Liên Hệ
Chức năng: Dùng làm chân bi cho các dòng chipset. SL36: Liên Hệ
Kiểu mới cực tiện lợi cho thợ sửa chữa laptop. SL64: Liên Hệ
Bình luận