TSOP 20 Universal programmer

Tư vấn ngay!
  • Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật
Universal CNV-SOP20to DIP 20 programming adapter Đơn Giá
This adapter connects the pins of a 20-pin TSOP device to a 20-pin SL01: Liên Hệ
 DIP equivalent. They accept a TSOP devices and plug into a DIP. SL02: Liên Hệ
SL03: Liên Hệ
 Mua 10 tặng 1 + tặng kèm file mô tả chi tiết cấu trúc TSOP20 SL05: Liên Hệ
Bình luận
Top
HOTLINE: 0981 223 001