Thiếc hàn không chì hiệu Kester-TG-1000″made in Japan”

Tư vấn ngay!
  • Mô tả

Mô tả

Kester Flux Cored Wired: Kester TG-1000 Đơn Giá
. Specification: Các thành phần gồm 1.498.000Đ
.  Thiếc:62%; (Ag)-Bạc:3%; (Cu)-Đồng:7%;   hỗn hợp nhựa thông:28% Trọng lượng
.  Tiêu chuẩn RoHS: Restriction of Certain Hazardous Substances 1kg/cuộn
Được chia nhỏ từ cuộn thiếc xịn không chì Kester Soldering Wire (1kg), Hàng nhật xịn
Bình luận
Top
HOTLINE: 0981 223 001