Thiếc hàn không chì hiệu Kester-TG-300″made in Japan”

Tư vấn ngay!
  • Mô tả

Mô tả

  • Kester Flux Cored Wired: Kester TG-300 Đơn Giá
    . Specification:  Các thành phần gồm 498.000Đ/cuộn
    . Thiếc:62%; (Ag)-Bạc:3%; (Cu)-Đồng:7%;   hỗn hợp nhựa thông:28% Trọng lượng
    .  Tiêu chuẩn RoHS: Restriction of Certain Hazardous Substances 300gram/cuộn
    Được chia nhỏ từ cuộn thiếc xịn không chì Kester Soldering Wire (1kg), Hàng nhật xịn
Bình luận
Top
HOTLINE: 0981 223 001