Thiếc hàn không chì hiệu Kester “made in Japan”

Tư vấn ngay!
  • Mô tả

Mô tả

Kester Flux Cored Wired: Kester TG-800 Đơn Giá
. Specification: Các thành phần gồm 1.198.000Đ
. Thiếc:62%; (Ag)-Bạc:3%; (Cu)-Đồng:7%;   hỗn hợp nhựa thông:28% Trọng lượng
. Tiêu chuẩn RoHS: Restriction of Certain Hazardous Substances 800g/cuộn
Được chia nhỏ từ cuộn thiếc xịn không chì Kester Soldering Wire (1kg), Hàng nhật xịn
Bình luận
Top
HOTLINE: 0981 223 001