OWON SDS7102 Digital Oscilloscope 100Mhz

Tư vấn ngay!
  • Mô tả

Mô tả

 

Thông số kỹ thuật
OWON OSCILLOSCOPE SDS7102: 100Mhz. SL01: 13.998.000Đ
1. 100Mhz Bandwidth; 2. 1 GSa/s Real-Sample Rate. SL02: 13.680.000Đ
3. 10M Points Record Length; 4. 8inch color LCD (800×600) SL03: 13.398.000Đ
5. Autoscale function; 6. Display Grid: 10div, Horizontal: 15div SL04: 12.998.000Đ
7. Waveform Storage: 15 waveforms. 8. Battery (optional). SL05: 12.698.000Đ
9. Size: 340mm x 155mm x 70mm (L*H*W); 10. Netweight: 1.8kg SL10: 11.998.000Đ
Bình luận
Top
HOTLINE: 0981 223 001