• Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật
Hakko A1560 Ceramic heating element: 24V-80W Đơn Giá
Specification: Liên Hệ
. For: HAKKO FX-8802 | HAKKO FX-8803 | HAKKO FX-888D | HAKKO FX-888 & Hakko:
. HAKKO 701/702B | HAKKO 928 | HAKKO 951/952/953 | HAKKO 958/959 | HAKKO 937
. P/N: A1560; Package quantity: 1pcs, Quality: Best quality; Warranty: 30 days.
Bình luận

Top
HOTLINE: 0981 223 001
Zalo
Zalo