Khóa học Sửa Laptop Pro A-Z

Khóa học Sửa Laptop Pro A-Z

Học phí: Nay chỉ còn 13.000.000 VNĐ (Giá cũ 15.000.000 VNĐ).
Thời gian học: 3 – 6 tháng.
Lịch khai giảng: 1, 10 và 20 hàng tháng.
Cam kết 100% học viên có việc làm sau khi hoàn thành khóa học.

Khóa học Sửa […]

Xem thêm
Khóa học Sửa Laptop Pro 3

Khóa học Sửa Laptop Chuyên Nghiệp

Học phí: Nay chỉ còn 7.000.000 VNĐ (Giá cũ 8.000.000 VNĐ).
Thời gian học: 15 buổi.
Huấn luyện viên: Trương Văn Ngọc.
Lịch khai giảng: 1 và 15 hàng tháng.
Cam kết 100% học viên có việc làm sau khi hoàn thành khóa học.
Khóa […]

Xem thêm
Khóa học Sửa Laptop Pro 1

Khóa học Sửa Laptop Căn Bản

Học phí: Nay chỉ còn 3.000.000 VNĐ (Giá cũ 4.000.000 VNĐ).
Thời gian học: 21 giờ học.
Huấn luyện viên: Nguyễn Văn Cấp.
Lịch khai giảng: 1, 10 và 20 hàng tháng.
Cam kết 100% học viên có việc làm sau khi hoàn thành […]

Xem thêm
Khóa học Sửa Laptop Pro 2

Khóa học Sửa Laptop Nâng Cao

Học phí: Nay chỉ còn 3.000.000 VNĐ (Giá cũ 4.000.000 VNĐ).
Thời gian học: 21 giờ học.
Huấn luyện viên: Trương Văn Sinh.
Lịch khai giảng: 1, 10 và 20 hàng tháng.
Cam kết 100% học viên có việc làm sau khi hoàn thành khóa […]

Xem thêm

Top
HOTLINE: 0981 223 001
Zalo
Zalo