Các nguồn cấp trước của máy Laptop

CÁC NGUỒN CẤP TRƯỚC CỦA MÁY LAPTOP

1/ Khái niệm về nguồn cấp trước 

2/ Nguyên lý hoạt động của nguồn cấp trước trên máy IBM
 
3/ Nguyên lý hoạt động của nguồn cấp trước trên các máy ASUS, ACER, HP, DELL, SONY
 
4/ Chức năng của các linh kiện trên nguồn xung và điều kiện để nguồn xung hoạt động
 
*Câu hỏi và giải đáp về các linh kiện trong nguồn xung 
 
5/ Phương pháp kiểm tra nguồn cấp trước
 
5.1/ Chúng ta phải kiểm tra nguồn cấp trước khi nào? 
 
5.2/ Phương pháp kiểm tra nguồn cấp trước bằng nguồn đa năng  
 
 

Liên Hệ Quảng Cáo

baner-qc

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG