Nguồn chờ trên máy Laptop

NGUỒN CHỜ TRÊN MÁY LAPTOP

 

1/ Định nghĩa về nguồn chờ 

 

2/ Các dạng nguồn chờ trên các dòng máy Laptop

 
2.1/ Dạng 1: Nguồn chờ cấp nguồn  cho IC-SIO 
 
2.2/ Dạng 2: Nguồn chờ cấp điện cho chân lệnh ON5, ON3 của IC dao động nguồn cấp 
 
2.3/ Dạng 3: Dòng máy IBM có hai điện áp chờ: một điện áp ra từ chân All Always On của 
IC dao động 5V, 3V, một điện áp ra từ chân IC-TB62501( điện áp VCC3SW) để cấp nguồn 
cho IC-PMH4( SIO). 
 

3/ Mạch tạo ra nguồn chờ trên máy ASUS

 

4/ Mạch tạo nguồn chờ trên máy SONY

 

5/ Mạch tạo ra nguồn chờ trên máy IBM T42( các máy IBM có hai nguồn chờ)

 
*Những thắc mắc liên quan đến nguồn chờ. 
 

Liên Hệ Quảng Cáo

baner-qc

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG