Nguyên lý khối cấp nguồn, Tổng quát về khối nguồn trên Laptop

NGUYÊN LÝ KHỐI CẤP NGUỒN, TỔNG QUÁT VỀ KHỐI NGUỒN TRÊN LAPTOP

 1/ Các nguồn điện áp của máy Laptop  

2/ Đặc điểm của các nhóm điện áp trên máy Laptop
 
3/ Bảng thống kê tên các đường điện áp trên các dòng máy: 
 
>> Xem chi tiết download khối nguồn 

Liên Hệ Quảng Cáo

baner-qc

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG