Phân tích khối nguồn trên các máy IBM

PHÂN TÍCH KHỐI NGUỒN TRÊN CÁC MÁY IBM

1. Khối nguồn trên các máy IBM

 

- B1: Khi cắm nguồn DCIN máy có điện áp cấp cho IC-TB62501.
- B2: IC-TB62501 tạo ra điện áp chờ VCC3SW để cấp nguồn cho IC điều khiển PMH4, đồng thời có tín hiệu báo về chân EXTPWR cho biết đang sử dụng nguồn bên ngoài.
- B3: IC-PMH4 sẽ đưa ra lệnh VCC5M_ON và VCC1R8M_ON để điều khiển các nguồn xung hoạt động tạo ra điện áp cấp trước:
VCC5M
VCC3M
VCC1R8M và VCC1R2M
- B4: Nếu các nguồn cấp trước hoạt động tốt sẽ có tín hiệu MPWR_GD báo về IC điều khiển.
- B5: IC điều khiển phát tín hiệu khởi động mạch quản lý nguồn (PM) trong Chipset nam
- B6: Người dùng bấm công tắc mở nguồn⇒ tác động đến IC điều khiển PMH4.
- B7: IC điều khiển sẽ báo sang mạch quản lý nguồn của Chipset nam tín hiệu PM PWRBTN# để mạch này đưa vào trạng thái sẵn sàng chờ lệnh.
- B8&B9: Tiếp theo IC điều khiển sẽ đưa ra lệnh VIDEOCORE_ON và lệnh B_ON để điều khiển các mạch nguồn thứ cấp tạo ra các điện áp thứ cấp như: VCC5B, VCC3B, VCC2R5A, VCC1R5B, VCC1R2B, VCCCPUIO, VCC1R25B
- B10: Khi các nguồn thứ cấp hoạt động tốt sẽ có tín hiệu BPWR_GD báo từ các mạch nguồn này về IC-PMH4.
- B11: Sau thời gian trễ khoảng 0.1 giây, IC-PMH4 sẽ tạo ra lệnh VCORE_ON để điều khiển mạch VRM tạo ra điện áp VCORE cấp cho CPU
- B12: Mạch VRM hoạt động tốt sẽ có tín hiệu CPU_PWRGD báo về IC điều khiển nguồn.
- B13&B14: Đồng thời khi hoạt động tốt, mạch VRM cũng cho phát ra tín hiệu CLK_EN cho phép mạch tạo xung Clock hoạt động để cung cấp xung Clock cho các thành phần trên máy.
- B15: Sau khi nhận được tín hiệu báo GOOD từ các mạch nguồn, IC-PMH4 sẽ báo sang hai Chipset tín hiệu PWROK cho biết các mạch nguồn đã hoạt động tốt.
- B16: Khi Chipset nam nhận được các tín hiệu báo nguồn tốt và xung Clock, mạch PM trong Chipset nam sẽ phát ra tín hiệu Reset hệ thống(PCI_RST) để khởi động các thành phần của máy, đồng thời báo sang CPU tín hiệu PWRGD.
- B17: Khi chipset bắc hoạt động sẽ phát ra tín hiệu CPU_RST để khởi động CPU.
- B18: CPU hoạt động và cho nạp chương trình BIOS, sau đó chạy chương trình BIOS để khởi động và kiểm tra các thành phần trên máy; lúc này đèn Hecxa trên Card Test sẽ nhảy số.


2/ Hoạt động mở nguồn và các điện áp trên các máy IBM-LENOVO:

 

3/ Mạch tạo điện áp đầu vào VINT16 trên máy IBM T42:

 

Phân tích mạch:


- Khi cấp nguồn DCIN, ban đầu các IC trong máy chưa có nguồn cấp. IC điều khiển chưa có nguồn cấp, lệnh DISCHARGE( lệnh ngắt xạc) có điện áp = 0V⇒ đèn Q78 tắt⇒ đèn Q79 dẫn⇒ điện áp chân G đèn Q34( Mosfet thuận) có mức thấp nên Q34 dẫn⇒ điện áp đi qua các điện trở R210/R211/R212 để tạo ra sụt áp giúp IC đo được dòng tiêu thụ của máy, sau đó điện áp đi qua Điot trong đèn Q36 và tạo ra điện áp VINT16 cấp cho các hệ thống nguồn của máy.
- Khi IC điều khiển nguồn ra lệnh ngắt xạc DISCHARGE⇒ đèn Q78 dẫn⇒ đèn Q79 tắt⇒ đèn Q34 tắt, khi đó điện áp từ rắc cắm DCIN không đi vào được trong máy. Lệnh DISCHARGE thường xuất hiện khi Pin đã đầy.

Xem thêm 

Liên Hệ Quảng Cáo

baner-qc

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG