Nguyên lý hoạt động mở nguồn trên các dòng máy Laptop

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MỞ NGUỒN TRÊN CÁC DÒNG MÁY LAPTOP

1/ Nguyên lý hoạt động mở nguồn trên các máy IBM-LENOVO

B1: Khi cắm nguồn DCIN, máy có điện áp cấp cho IC-TB6250.
B2: IC-TB62501 tạo ra điện áp chờ VCC3SW để cấp nguồn cho IC điều khiển nguồn PMH4, đồng thời có tín hiệu báo về chân EXTPWR cho biết đang sử dụng nguồn bên ngoài.
B3: IC điều khiển PMH4 sẽ đưa ra lệnh VCC5M_ON và VCC1R8M_ON để điều khiển các nguồn xung hoạt động tạo ra điện áp cấp trước:
  - VCC5M
  - VCC3M
  - VCC1R8M và VCC1R2M
B4: Nếu các nguồn cấp trước hoạt động tốt sẽ có tín hiệu MPWR_GD báo về IC điều khiển.
B5: IC điều khiển phát tín hiệu khởi động mạch quản lý nguồn PM( Power Manager) trong Chipset nam.
B6: Người sử dụng bấm công tắc mở nguồn “Power”⇒ tác động đến IC điều khiển nguồn PMH4.
B7: IC điều khiển nguồn sẽ báo sang mạch quản lý nguồn của Chipset nam tín hiệu PW_PWRBTN# để mạch này đưa vào trạng thái sẵn sàng chờ lệnh.
B8&B9: Tiếp theo IC điều khiển sẽ đưa ra lệnh VIDEOCORE_ON và lệnh B_ON để điều khiển các mạch nguồn thứ cấp tạo ra các điện áp thứ cấp như VCC5B, VCC3B, VCC2R5A, VCC1R5B, VCC1R2B, VCCCPUIO, VCC1R25B.
B10: Khi các nguồn thứ cấp hoạt động tốt sẽ có tín hiệu BPWR_GD báo từ các mạch nguồn này về IC điều khiển PMH4.
B11: Sau thời gian trễ khoảng 0.1 giây, IC-PMH4 sẽ tạo ra lệnh VCORE_ON để điều khiển mạch VRM tạo ra điện áp VCORE cấp cho CPU.
B12: Mạch VRM hoạt động tốt sẽ có tín hiệu CPU_PWRGD báo về IC điều khiển nguồn.
B13&B14: Đồng thời khi hoạt động tốt, mạch VRM cũng cho phát ra tín hiệu CLK_EN cho phép mạch tạo xung Clock hoạt động để cấp xung Clock cho các thành phần trên máy.
B15: Sau khi nhận được tín hiệu báo GOOD từ các mạch nguồn, IC điều khiển PMH4 sẽ báo sang hai Chipset tín hiệu PWROK cho biết các mạch nguồn đã hoạt động tốt.
B16: Khi Chipset nam nhận được các tín hiệu báo nguồn tốt và xung Clock, mạch PM trong Chipset sẽ phát ra tín hiệu Reset hệ thống(PCI_RST) để khởi động các thành phần của máy, đồng thời báo sang CPU tín hiệu CPU_PWRGD.
B17: Khi Chipset bắc hoạt động sẽ phát ra tín hiệu CPU_RST để khởi động CPU.
B18: CPU hoạt động và cho nạp chương trình BIOS, sau đó chạy chương trình BIOS để khởi động và kiểm tra các thành phần trên máy, lúc này đèn Hecxa trên Card Test sẽ nhảy số.

 

2/ Nguyên lý hoạt động mở nguồn trên các máy ASUS, ACER, HP, DELL, SONY

B1: Nguồn đầu vào đi qua IC dao động của nguồn cấp trước để tạo ra điện áp chờ 5V, sau đó điện áp chờ được hạ xuống 3V(+3VA_EC) cấp cho IC điều khiển IT8512.
B2: IC Reset sẽ tạo tín hiệu để khởi động IC điều khiển nguồn IT8512.
B3: IC-IT8512 sẽ cho ra lệnh VSUS_ON để điều khiển các nguồn xung tạo ra các điện áp cấp trước +3VSUS, +5VSUS, +12VSUS.
B4: Các mạch nguồn xung tạo ra điện áp cấp trước hoạt động tốt sẽ có tín hiệu VSUS_GD# báo quay lại IC điều khiển cho biết các nguồn cấp trước đã chạy tốt.
B5: Khi có tín hiệu báo nguồn cấp trước tốt, IC-IT8512 sẽ tạo ra tín hiệu PM_RSMRST# để khởi động mạch PM( mạch quản lý nguồn) trong Chipset nam.
B6: Khi người dùng bấm phím mở nguồn “Power” thì sẽ tác động đến IC-IT8512, IC này sẽ đưa ra các lệnh mở nguồn thứ cấp, đó là lệnh SUSB_ON và SUSC_ON.
B7: Khi bấm phím mở nguồn, IC điều khiển báo sang Chipset nam tín hiệu PM_PWRBTN#.
B8&B9: Các lệnh mở nguồn thứ cấp được phát ra từ IC-IT8512 khi có tín hiệu bấm công tắc. Các lệnh này đưa đến điều khiển các nguồn xung để tạo ra các điện áp 3V, 5V, 12V, 1.5V, 1.8V, VCCP, 0.75V, 5VS, 12VS.
B10: Nếu các nguồn thứ cấp hoạt động tốt, từ các mạch nguồn này sẽ có tín hiệu ALL_SYSTEM_PWRGD báo về IC-IT8512 cho biết tất cả các nguồn thứ cấp đã hoạt động tốt.
B11: Sau khi có tín hiệu ALL_SYSTEM_PWRGD báo về, IC-IT8512 đợi trễ 0.1 giây rồi đưa ra lệnh CPU_VRON để điều khiển mạch VRM cấp nguồn VCORE cấp nguồn cho CPU.
B12: Khi có nguồn VCORE cấp cho CPU, từ mạch VRM sẽ báo về IC-IT8512 tín hiệu VRM_PWRGD cho biết mạch đã hoạt động tốt.
B13&B14: Sau khi có tín hiệu báo các mạch nguồn tốt, IC điều khiển sẽ cho phép mạch ClockGen hoạt động thông qua tín hiệu EC_CLK_EN. Tín hiệu này đi qua Chipset nam trước khi đưa đến kích hoạt mạch tạo xung Clock.
B15: Sau khi các mạch nguồn đã hoạt động tốt, IC điều khiển phát ra tín hiệu PWROK báo sang hai Chipset. Tín hiệu này là điều kiện cần thiết để mạch quản lý nguồn (PM) trong Chipset nam cho ra tín hiệu Reset hệ thống.
B16: Đồng thời với tín hiệu Reset hệ thống, mạch PM trong Chipset nam cũng phát ra tín hiệu H_PWRGD báo sang CPU. Đây là tín hiệu báo các mạch nguồn đã tốt sang cho CPU biết.
B17: Sau khi có tín hiệu khởi động PTL_RST#, Chipset bắc hoạt động và phát ra tín hiệu CPURST# để khởi động CPU.

 

Liên Hệ Quảng Cáo

baner-qc

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG