phân tích khối nguồn 3v5v asus k50ij

3Khối nguồn 3v, 5v trong laptop Asus K50ij hoạt động như thế nào?

Ở đây chúng ta đã chấp nhận khối nguồn đầu vào đã tốt, khi dùng adapter sẽ là 19V, dùng pin là 10.8V cấp vào máy tại xuất phát điểm mang tên AC_BAT_SYS:

AC_BAT_SYS từ đây cấp vào tất cả các khối nguồn trong máy trong đó có khối nguồn 3v, 5v:

Để sửa được khối nguồn này ta lần lượt kiểm tra các mức áp như sau:

Nguyên lý tạo nguồn 3v/5v

chờ cấp trước 3Phân tích chi tiết nguyên lý mở nguồn 3v/5v và cách kiểm tra nguồn 3v/5v trong quá trình sửa chữa lỗi mất nguồn cấp trước. Phân tích mạch cho ic 3v/5v cho 2 ic thông dụng 24 pin và 32 pin tương ứng với các 3v/5v sau:

Liên Hệ Quảng Cáo

baner-qc

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG