Các IC điều khiển nguồn - tài liệu cho thợ

CÁC IC ĐIỀU KHIỂN NGUỒN - TÀI LIỆU CHO THỢ

Bài này là tài liệu phục vụ sửa chữa:

CÁC CHIP ĐIỀU KHIỂN NGUỒN TRÊN CÁC DÒNG MÁY LAPTOP.

Trong phần này có các IC với các ký hiệu như dưới đây:

 Tra cứu IC điều khiển nguồn

LPC47N252

LPC47N254

LPC47N354

M38857

MEC5004

MEC5025

MEC5035

PC87570

PC87591L

PC97551

PCE781L

PMH-2

PMH-4

PMH-7

TB6808F

TB62501

TB...IBM-R60

WPC8763

WPC8768

WPC8769LDG

WPCE773L

WPCE775C

  

1)  LPC47N252


2)  LPC47N254 


3) LPC47N354 


4) M38857 

 


5) MEC5004


6) MEC5025     Về đầu trang


7)  MEC5035


8)  PC87570      Về đầu trang


9) PC87591L     Về đầu trang


10) PC97551


11) PCE781L    Về đầu trang


12) PMH-2    Về đầu trang


13) PMH-4


14) PMH-7


15) TB6808F


16) TB62501


17) TB...IBM-R60


18) WPC8763


19) WPC8768    Về đầu trang


20) WPC8769LDG   


21) WPCE773L


22) WPCE775C 

Liên Hệ Quảng Cáo

baner-qc

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG