• Chủng loại thiết bị hàng hóa Đơn Giá
  Đầu chụp dành cho máy khò hơi khò từ. 99.800VNĐ
  Mã đầu khò: Hot Air Nozzle - A1131 Model. Mua số lượng
  Chất liệu sắt mạ, kích thước: như hình ảnh minh họa Vui Tel trực tiếp
  Dòng đầu khò chuyên dụng, dùng cho các họ TSOP8 & SOIC8 IC Model.
 • Chủng loại thiết bị hàng hóa Đơn Giá
  Đầu chụp dành cho máy khò hơi khò từ. 199.800VNĐ
  Mã đầu khò: Hot Air Nozzle - A1129 Model. Mua số lượng
  Chất liệu sắt mạ, kích thước: như hình ảnh minh họa Xin vui lòng LH
  Dòng đầu khò chuyên dụng, dùng cho QF-P144 & QF-P208 IC Model
 • Chủng loại thiết bị hàng hóa Đơn Giá
  Đầu chụp dành cho máy khò hơi khò từ. 139.800VNĐ
  Mã đầu khò: Hot Air Nozzle - A1130 Model. Size: 0.4mm Mua 3 tặng 1
  Chất liệu sắt mạ, kích thước: như hình ảnh minh họa B.Hành: Ko
  Đây là một trong những mã đầu khò rất hiếm mà thợ sửa điện thoại, máy tính rất cần.
 • Chủng loại thiết bị hàng hóa Đơn Giá
  . Bộ đầu khò 04 chiếc dành cho tất cả các dòng máy khò 468.800VNĐ
  . Các mã bao gồm: B.Hành: Ko
  . A1124 - 0.3mm + A1124 - 0.7mm (đặc biệt) + A1125 (đặc biệt) + A1128 (đặc biệt).
  . Đây là một trong những bộ đầu khò thông dụng, hay dùng nhất đối.
 • Chủng loại thiết bị hàng hóa Đơn Giá
  . Bộ đầu khò 05 chiếc dành cho tất cả các dòng máy khò 398.800VNĐ
  . Các mã bao gồm: Mua 3 tặng 1
  . A1124-0.3mm + A1124-0.4mm + A1124-0.5mm + A1124-0.8mm + A1124-10mm
  . Đây là một trong những bộ đầu khò thông dụng, hay dùng nhất đối.
 • Chủng loại thiết bị hàng hóa Đơn Giá
  . Bộ đầu khò 04 chiếc dành cho tất cả các dòng máy khò 299.800VNĐ
  . Các mã bao gồm: Mua 3 tặng 1
  . A1124 - 0.3mm + A1124 - 0.4mm + A1124 - 0.5mm + A1124 - 0.8mm
  . Đây là một trong những bộ đầu khò thông dụng, hay dùng nhất đối.

Sản phẩm liên quan

Liên Hệ Quảng Cáo

baner-qc

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG