• Lodestar L316248 Manifier Glass "Original Product" Đơn Giá
  Optical glass lens + stainless steel station + cast steel base 398.000VNĐ
  Magnification: 5X; Adjustable holding clamps B.Hành: 03TH
  An indispensable aid for model makers, craftsmen, and electronic hobbyists
  Diopter: 4D; Lens diameter: 87mm - D:17.0x15.0x13.0cm) - Weight: 583gram
 • Đèn kính lúp kỹ thuật: Technial illuminated magnifier  Đơn Giá
  • Approx. 3 1/2" Diameter 5X Glass Lens. 
   •  
   •  
   • Approx. 10" Flexible Arm
  198.000VNĐ
  • Approx. 21" Total Length. 
   •  
   •  
   • Sturdy Base. 
  Bảo hành
  • Rigid Plastic Body. 22
   • 0 Volts. A/C. 
  01 tháng
  • Uses One 11W 5" Diameter Circline Neon Bulb (included). Net weight: 3.8kg.
  • Cực kỳ tiện dụng, thiết bị không thể thiếu của thợ kỹ thuật (soi mạch, soi IC)
 • Lodestar L316258 Manifier Glass "Original Product" Đơn Giá
  Optical glass lens + stainless steel station + cast steel base 498.000VNĐ
  Magnification: 5X - 4.5D; Adjustable holding clamps B.Hành: 03TH
  An indispensable aid for model makers, craftsmen, and electronic hobbyists
  Diopter: 4.5D; Lens diameter: 87mm - D:17.0x15.0x13.0cm) - Weight: 583gram
 • Lodestar L316248 Manifier Glass "Original Product" Đơn Giá
  Optical glass lens + stainless steel station + cast steel base 398.000VNĐ
  Magnification: 5X; Adjustable holding clamps B.Hành: 03TH
  An indispensable aid for model makers, craftsmen, and electronic hobbyists
  Diopter: 4D; Lens diameter: 87mm - D:17.0x15.0x13.0cm) - Weight: 583gram
 • Lodestar L316238 Manifier Glass "Original Product" Đơn Giá
  Optical glass lens + stainless steel station + cast steel base 368.000VNĐ
  Magnification: 5X; Adjustable holding clamps B.Hành: 03TH
  An indispensable aid for model makers, craftsmen, and electronic hobbyists
  Diopter: 3D; Lens diameter: 87mm - D:17.0x15.0x13.0cm) - Weight: 583gram
 • Lodestar L316238 Manifier Glass "Original Product" Đơn Giá
  Optical glass lens + stainless steel station + cast steel base 338.000VNĐ
  Magnification: 4X; Adjustable holding clamps B.Hành: 03TH
  An indispensable aid for model makers, craftsmen, and electronic hobbyists
  Diopter: 3D; Lens diameter: 87mm - D:17.0x15.0x13.0cm) - Weight: 483gram
 • Lodestar L316218 Manifier Glass "Original Product" Đơn Giá
  Optical glass lens + stainless steel station + cast steel base 298.000VNĐ
  Magnification: 3X; Adjustable holding clamps B.Hành: 03TH
  An indispensable aid for model makers, craftsmen, and electronic hobbyists
  Diopter: 3D; Lens diameter: 87mm - D:17.0x15.0x13.0cm) - Weight: 483gram
 • Đèn lúp cầm tay cao cấp: Lodestar (High End Product) Đơn Giá
  . Lodestar magnifying glass LB20110 with light 2″(50mm)×10X 198.000VNĐ
  . Specification: SKU281828; Color: White and Black; Material: Plastic + Optical Glass
  . Magnification: 10X; Lens Size: 25mm; Original Product, Produce by Lodestar factory.
  . Cực kỳ tiện dụng, thiết bị không thể thiếu của thợ kỹ thuật (soi mạch, soi IC)
 • Đèn lúp cầm tay cao cấp: Lodestar (High End Product) Đơn Giá
  1. Lodestar Portable Magnifier Glass: LB20206 with light (2.0"(50mm)x6) 138.000VNĐ
  2. Lodestar Portable Magnifier Glass: LB20255 with light (2.5"(63.5mm)x5) 148.000VNĐ
  3. Lodestar Portable Magnifier Glass: LB20303 with light (3"(76.2mm)x3) 158.000VNĐ
  4. Lodestar Portable Magnifier Glass: LB20352 with light (3.5"(88.9mm)x2) 168.000VNĐ
  Cực kỳ tiện dụng, thiết bị không thể thiếu của thợ kỹ thuật (soi mạch, soi IC)
 • Đèn lúp cầm tay cao cấp: Lodestar (High End Product) Đơn Giá
  1. Lodestar Portable Magnifier Glass: LB10205 (2.0"(50mm)x5X) 69.800VNĐ
  2. Lodestar Portable Magnifier Glass: LB10255 (2.5"(56mm)x5X) 79.800VNĐ
  3. Lodestar Portable Magnifier Glass: LB10303 (3.0"(76mm)x3X) 89.800VNĐ
  4. Lodestar Portable Magnifier Glass: LB10352 (3.5"(89mm)x5X) 99.800VNĐ
  5. Lodestar Portable Magnifier Glass: LB10402 (4.0"(101mm)x2X) 118.800Đ
  Cực kỳ tiện dụng, thiết bị không thể thiếu của thợ kỹ thuật (soi mạch, soi IC)

Sản phẩm liên quan

Liên Hệ Quảng Cáo

baner-qc

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG