• Thiếc hàn thanh 60/40: Mã TG-1974THCC6337-1000 Đơn Giá
  . Specification: Các thành phần gồm: 398.000Đ/1kg
  . Thiếc: 60%; Chì: 8%; Đồng: 7%;   Hỗn hợp khác: 25% Trọng lượng
  . Thiếc hàn có chì định lượng thấp, nhiệt độ nóng chảy 100oC 1kg/1 thanh
  Chất lượng được, dùng cho thợ hàn công nghiệp như téc, bình ...
 • Thiếc hàn 63/37: Mã TG-1974THCC6337-700 Đơn Giá
  . Specification: Các thành phần gồm: 398.000Đ/cuộn
  . Thiếc: 60%; Chì: 3%; Đồng: 7%; Hỗn hợp #: 30%; Dial: 6mm Trọng lượng
  . Thiếc hàn có chì định lượng thấp, nhiệt độ nóng chảy 80oC 700gram/cuộn
  Chất lượng rất tốt, tuy nhiên khi dùng cần phải có máy khử độc tố chì
 • Thiếc hàn 63/37: Mã TG-1974THCC6337-40 Đơn Giá
  . Specification: Các thành phần gồm: 24.980Đ/ống
  . Thiếc: 60%; Chì: 3%; Đồng: 7%;   Hỗn hợp khác: 30% Trọng lượng
  . Thiếc hàn có chì định lượng thấp, nhiệt độ nóng chảy 80oC 40gram/ống
  Chất lượng rất tốt, tuy nhiên khi dùng cần phải có máy khử độc tố chì
 •  
  Thiếc hàn 63/37: Mã TG-1974THCC6337-30 Đơn Giá
  . Specification: Các thành phần gồm: 19.980Đ/ống
  . Thiếc: 60%; Chì: 3%; Đồng: 7%;   Hỗn hợp khác: 30% Trọng lượng
  . Thiếc hàn có chì định lượng thấp, nhiệt độ nóng chảy 80oC 30gram/ống
  Chất lượng rất tốt, tuy nhiên khi dùng cần phải có máy khử độc tố chì
 • Thiếc hàn 63/37: Mã TG-1974THCC6337-17 Đơn Giá
  . Specification: Các thành phần gồm: 14.980Đ/ống
  . Thiếc: 60%; Chì: 3%; Đồng: 7%;   Hỗn hợp khác: 30% Trọng lượng
  . Thiếc hàn có chì định lượng thấp, nhiệt độ nóng chảy 80oC 15gram/ống
  Chất lượng rất tốt, tuy nhiên khi dùng cần phải có máy khử độc tố chì
 • Korean LFC7-107 Flux Cored Wired: Korean LFC-TG1071000 Đơn Giá
  . Specification:  Các thành phần gồm 739.800Đ/cuộn
   Thiếc:62%; (Ag)-Bạc:3%; (Cu)-Đồng:7%;   hỗn hợp nhựa thông:28% Trọng lượng
  Tiêu chuẩn xanh RoHS: Restriction of Certain Hazardous Substances 1kg/cuộn
  Loại thiếc hàn chuyên dùng cho các kỹ sư điện tử Samsung, chất lượng cực tốt.
 • Korean LFC7-107 Flux Cored Wired: Korean LFC-TG107900 Đơn Giá
  . Specification: Các thành phần gồm 698.000Đ/cuộn
  . Thiếc:62%; (Ag)-Bạc:3%; (Cu)-Đồng:7%;   hỗn hợp nhựa thông:28% Trọng lượng
   Tiêu chuẩn xanh RoHS: Restriction of Certain Hazardous Substances 900gram/cuộn
  Loại thiếc hàn chuyên dùng cho các kỹ sư điện tử Samsung, chất lượng cực tốt.
 • Korean LFC7-107 Flux Cored Wired: Korean LFC-TG107800 Đơn Giá
  . Specification: Các thành phần gồm 638.800Đ/cuộn
  Thiếc:62%; (Ag)-Bạc:3%; (Cu)-Đồng:7%;   hỗn hợp nhựa thông:28% Trọng lượng
  Tiêu chuẩn xanh RoHS: Restriction of Certain Hazardous Substances 800gram/cuộn
  Loại thiếc hàn chuyên dùng cho các kỹ sư điện tử Samsung, chất lượng cực tốt.
 • Korean LFC7-107 Flux Cored Wired: Korean LFC-TG107700 Đơn Giá
  . Specification: Dia: 0.8mm; RMA: 2.0%; Tin (Sn): 98.2%; Flux: 1.8%. 568.000Đ/cuộn
  . Silver (Ag): 0.3%; Copper (Cu): 0.7%; CI (Flux): < 0.1%. Trọng lượng
  . Expansion:  > 75%; TM: 217-225oC; (tiêu chuẩn chất lượng Japan) 500gram/cuộn
  Được chia nhỏ từ cuộn thiếc xịn không chì LFC7-107 Soldering Wire (1kg), chất lượng số 1
Trang 1 / 4

Sản phẩm liên quan

Liên Hệ Quảng Cáo

baner-qc

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG