Cơ bản: Thực hành đo tụ hóa (đo nguội)

http://daynghehanoi.com/images/gallery/do-tu-loc-nguon.jpg

Để thực hành đo tụ hóa, chúng ta phải thực hện theo các bước nào? Bài viết này DAYNGHEHANOI.COM sẽ chia sẻ với các bạn cơ bản về thực hành đo tụ hóa (đo nguội).

Cơ bản về tụ điện (P2)

http://daynghehanoi.com/images/gallery/co-ban-ve-tu-dien.PNG

Nếu nghi tụ bị hỏng ta phải hút rỗng một chân ra khỏi mạch hoặc tháo ra ngoài để đo. Với tụ giấy hay tụ gốm thì dùng thang 1K ohm hay 10K ohm để kiểm tra. Tụ tốt là sau khi phóng

Cơ bản về tụ điện (P1)

tu-hoa

Tụ điện là một linh kiện điện tử thụ động tạo bởi hai bề mặt dẫn điện được ngăn cách bởi điện môi. Khi có chênh lệch điện thế tại hai bề mặt, tại các bề mặt sẽ xuất hiện điện tích

Liên Hệ Quảng Cáo

baner-qc

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG