Điện trở cơ bản

3 dientro

Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng

Nội trở của nối P-N

http://daynghehanoi.com/images/gallery/noi-tro-cua-noi-p-n-11.png

Nội trở tĩnh là điện trở nội của nối P-N trong mạch điện một chiều. Người ta định nghĩa điện trở một chiều ở một điểm phân cực là tỉ số V/I ở điểm đó.

Điện trở suất

http://voer.edu.vn/file/46911

Điện trở suất (tiếng Anh: Electrical resistivity) là đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của mỗi chất. Chất có điện trở suất thấp sẽ dễ dàng cho dòng điện truyền

Điện trở tương đương

http://daynghehanoi.com/images/gallery/dien-tro-tuong-duong-1.PNG

Hai mạch gọi là tương đương với nhau khi người ta không thể phân biệt hai mạch này bằng cách đo dòng điện và hiệu thế ở những đầu ra của chúng.

Quang điện trở (photoresistance)

http://daynghehanoi.com/images/gallery/quang-dien-tro-2.PNG

Quang điện trở là điện trở có trị số càng giảm khi được chiếu sáng càng mạnh. Điện trở tối (khi không được chiếu sáng - ở trong bóng tối) thường trên 1M, trị số này giảm rất nhỏ

Liên Hệ Quảng Cáo

baner-qc

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG