Cơ bản về Cuộn dây

co-ban-cuon-day

Cuộn cảm gồm một số vòng dây quấn lại thành nhiều vòng, dây quấn được sơn emay cách điện, lõi cuộn dây có thể là không khí, hoặc là vật liệu dẫn từ như Ferrite hay lõi thép kỹ

Cơ bản về Điện từ trường

http://kythuatphancung.com/wp-content/uploads/2009/02/namcham.gif

Từ trường là vùng không gian xung quanh nam châm có tính chất truyền lực từ lên các vật liệu có từ tính, từ trường là tập hợp của các đường sức đi từ Bắc đến cực

Cơ bản về cuộn cảm (P1)

co-ban-ve-cuon-day

Cuộn cảm gồm dây đồng quấn thành nhiều vòng; dây quấn được sơn emay cách điện; lõi cuộn dây có thể là không khí, hoặc làm bằng vật liệu dẫn từ như Ferrite hay lõi thép kỹ

Liên Hệ Quảng Cáo

baner-qc

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG