Cách đọc thông số kích thước trên màn hình LCD laptop

 

Cách đọc thông số kích thước trên màn hình LCD laptop

Để kiểm tra xem thông số kích thước màn hình hoặc các bạn xem Cách đọc thông số kích thước trên

màn hình LCD laptop do suachualaptop24h.com hướng dẫn:

 

Mặt sau của màn có part màu trắng cho ta các thông số như sau:
Ví dụ: LP141WX3 (TL) (N )
L : lcd – màn hình
P : panel
141 : 14,1 in ( kích thước )
W : wide ( màn rộng )
X3 : độ phân giải thường

TL,N1 : Seri sản xuất
 
 
 

Bảng ký hiệu tương ứng với độ phân giải của màn hình:

 
 
 

Liên Hệ Quảng Cáo

baner-qc

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG